Udbetalingen for revalidering tilfalder alle der er blevet godkendt af kommunen til at være på revalidering. Revalidering er ment som den korteste mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet, for alle borgere der ikke længere kan varetage et job på grund af fysisk, psykologi eller sociale årsager.

Det er et krav for at få revalidering, at man er begrænset i arbejdsevnen, at er er en realistisk mulighed for at revalideringen kan føre til helt eller delvist at borgeren bliver selvforsørgende, og der må ikke være andre tilbud (f.eks. uddannelse eller praktik) der giver bedre muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Det er altid en sagsbehandler fra kommunen der skal tage stilling til den enkeltes revalideringssag

Dato for udbetaling af revaliding

Vi har samlet alle datoer for udbetalingen af revalidering i år og næste år - klik på navigationsbaren i toppen og find udbetalingsdatoer for revalidering for 2024 og 2024

Udbetaling af revalidering i 2024

 • Januar - onsdag den 31.
 • Februar - torsdag den 29.
 • Marts - onsdag den 27.
 • April - tirsdag den 30.
 • Maj - fredag den 31.
 • Juni - fredag den 28.
 • Juli - onsdag den 31.
 • August - fredag den 30.
 • September - mandag den 30.
 • Oktober - torsdag den 31.
 • November - fredag den 29.
 • December - tirsdag den 31.

Udbetaling af revalidering i 2025

 • Januar - onsdag den 31.
 • Februar - torsdag den 29.
 • Marts - onsdag den 27.
 • April - tirsdag den 30.
 • Maj - fredag den 31.
 • Juni - fredag den 28.
 • Juli - onsdag den 31.
 • August - fredag den 30.
 • September - mandag den 30.
 • Oktober - torsdag den 31.
 • November - fredag den 29.
 • December - tirsdag den 31.