Siden 1987 har alle forældre i danmark fået udbetalt børnepenge, for hver af de i Danmark hjemmeboende børn under 18. Børnepengene udbetales kun til børnefamilier. Det er SKAT der står for udbetalingen af ydelsen, der  tidligere udbetales hovedsageligt til moderen, men efter lovændring i 2018, udbetales ligeligt til begge forældre hvor børnene har hjemadresse. Børnepenge udbetales kvartalsvis og udbetales første gang, efter første hele kvartal hvor barnet blev født. Som eksempel:

 • Barnet fødes 2023, 3. februar
 • Årets første kvartal er fra januar til og med marts
 • Udbetaling sker, efter ét helt kvartal, dvs. efter april-juni kvartalet
 • Første udbetalingsdato: Mandag den 3. juli

Børnepenge hedder i dag for børn- og ungeydelse, men kaldes i daglig tale blot børnepenge. Alle datoer på denne side, er til denne ydelse, uanset hvad den kaldes.

Udbetalingsdato for børnepengene i 2024

Herunder kan du finde udbetalingsdatoerne for børnepenge i 2024:

Vi har samlet de udbetalingsdatoer der er relevante i forhold til udbetaling af børnepenge og ungeydelse. Klik på det år du vil se udbetalingen for - i navigationsbaren

Børnepenge, udbetalt for aldersgruppen 0 til 14 år – 2024

 • Januar - fredag den 19.
 • April - fredag den 19.
 • Juli - fredag den 19.
 • Oktober - fredag den 18.

Ungeydelse, udbetales for aldersgruppen fra 15 til 17 år – 2024

 • Januar - fredag den 19.
 • April - fredag den 19.
 • Juli - fredag den 19.
 • Oktober - fredag den 18.

Børnepenge, udbetalt for aldersgruppen 0 til 14 år – 2025

 • Januar - mandag den 20.
 • April - onsdag den 16.
 • Juli - fredag den 18.
 • Oktober - mandag den 20.

Ungeydelse, udbetales for aldersgruppen fra 15 til 17 år – 2025

 • Januar - mandag den 20.
 • April - onsdag den 16.
 • Juli - fredag den 18.
 • Oktober - mandag den 20.

Hvor meget får man i børnepenge 2024

Børnepengene (børnefamilieydelsen) sættes ned alt efter barnets alder, i flere intervaller:

 • 0 – 2 år (3 hele leveår)
 • 3 – 6 år (4 hele leveår)
 • 7 – 15 år (9 hele leveår)

Fra 15 til og med 17 år (2 hele leveår) udbetales ungeydelse, frem for børnepenge. Ungeydelse adskiller sig fra børnepenge i og med at den kan fratages at blive udbetalt til forældrene, i tilfælde af at den unge ikke følger sin uddannelsesplan – dvs. ikke er i uddannelse eller arbejde.

Udbetalingernes størrelse på børnepenge i 2024 er henholdsvis:

 • kvartalsudbetalt 4506 kr (alder 0 – 2 år)
 • kvartalsudbetalt 3567 kr (alder 3 – 6 år)
 • kvartalsudbetalt 2808 kr (alder 7 – 15 år)

Ungeydelsen udbetales i 2024 på dette beløb:

 • 936 kr pr. måned

Nedjustering af børnepengene og satser i 2024

Siden 2014 har udbetalingen af børnepenge og ungeydelse været indkomstafhængig. Det betyder at udbetalingen nedskrives med 2% af den del af en eller begges af forældrenes indkomst der overstiger 765.800 kr årligt (2024). I praksis betyder det, at hvis forældrene tjener 1.000.000kr årligt, bliver børnepengene nedtrappet med 2% af (1.000.000 – 765.800), dvs 2% af 234.200 kr – nedsat med 4.684 kr årligt.

For personer der ikke er gift, dvs. også samboende par, er det den eller de forældre der modtager ydelsen, der hver i sær skal gøres op mod nedskrivningsgrænsen. For gifte par, er det begges forældres indkomst der kan nedskrive børnepengene.