Ældrechecken er en årlig engangsydelse der udbetales til folkepensionister, som opfylder kravene for at modtage den.

Ældrechecken bliver i 2024 udbetalt sidst i Januar, d. 31 – og er udbetaling for året før. Dermed udbetales ældrechecken for i år, altså først Januar næste år.

Ældrechecken er på 18.600 kr (2024).

Hvis du fik ældrecheck udbetalt i 2023, bliver den formentlig automatisk udbetalt til dig i 2024, medmindre din økonomiske situation har ændret sig betydeligt.

Det er et krav, for at få ældrecheck, at du er folkepensionist i 2024  og du er bevilget folkepension senest 1. januar 2024. Det betyder, at hvis du først er bevilget folkepension fra f.eks. 1. februar 2024, så er du først berettiget til ældrecheck i 2025.

Derudover skal du have en tillægsprocent der er højere end nul. Tillægsprocenten er et udtryk for, hvor meget hjælp du får fra det offentlige, f.eks. til medicin – hvis din tillægsprocent er på 100%, får du 100% af ældrechecken – er den på 75% får du 75% af ældrechecken – og så fremdeles.

Sidst men ikke mindst, skal du have en formue der pr. 1. januar er mindre end 93.000 kr (i 2024). Reglerne for hvad der tæller med i den likvide formue er mange, men som “almindelige folkepensionist”, medmindre der er værdier i aktier, huse eller andet, skal man blot se på hvor mange penge man har på sin konto.