Statens Uddannelsesstøtte er økonomisk støtte til dig, der går på en uddannelse. Tanken er at alle skal have økonomisk mulighed for at opretholde en (beskeden) levestandard mens de uddanner sig. Så det ikke kun er rige folk, der har råd til at uddanne sig. 

Du skal selv søge om SU, det får du ikke automatisk. Du kan først søge SU, når du er optaget på en uddannelse. Du søger for en hel uddannelse af gange. Starter du på gymnasiet, søger du for alle 3 år på én gang. 

Vilkår for SU

Du får SU i sommerferier, men ikke imellem uddannelser. 

Starter du på en bachelor og vil fortsætte på kandidat, skal du søge igen, når du er optaget på kandidaten, efter din bachelor er færdig. 

Du har som udgangspunkt 70 måneders SU. Det svarer til 6 års studier. 5 år og 10 måneder. Det kan forlænges, hvis din uddannelse er normeret til længere tid (f.eks. medicin) eller i andre specielle tilfælde. 

Du kan tidligst søge SU måneden før du er berettiget til SU. Er du berettiget fra september, kan du søge i august. 

Du kan senest søge, den sidste dag i måneden. Er du berettiget til SU i september, kan du senest søge den sidste dag i september. Derefter bortfalder din mulighed for at få SU for september måned. 

I december er sidste frist 5. december. 

Udbetaling af SU

Vi har samlet alle datoerne for hvornår SU bliver udbetalt i 2024 og 2025 - klik på fanebladene for at se datoerne for dette og næste år.

Udbetalingen af SU i 2024

 • Januar - onsdag den 31.
 • Februar - torsdag den 29.
 • Marts - onsdag den 27.
 • April - tirsdag den 30.
 • Maj - fredag den 31.
 • Juni - fredag den 28.
 • Juli - onsdag den 31.
 • August - fredag den 30.
 • September - mandag den 30.
 • Oktober - torsdag den 31.
 • November - fredag den 29.
 • December - tirsdag den 31.

Udbetalingen af SU i 2025

 • Januar - fredag den 31.
 • Februar - fredag den 28.
 • Marts - mandag den 31.
 • April - onsdag den 30.
 • Maj - fredag den 30.
 • Juni - mandag den 30.
 • Juli - torsdag den 31.
 • August - fredag den 29.
 • September - tirsdag den 30.
 • Oktober - fredag den 31.
 • November - fredag den 28.
 • December - onsdag den 31.

Hvornår får man SU?

SU kan udbetales så snart betingelserne for SU er opfyldt. For alle gælder det, at an som minimum skal være studieaktiv, så hvis man ikke er det, er det ikke muligt at få SU. Dertil skal man eventuelt lede efter en anden social ydelse, end lige denne (f.eks. dagpenge eller kontanthjælp). Mange unge vil efter de nye reformer, føle sig skubbet ud i at studere, fordi de sociale ydelser for unge er små. Det er et typisk tidspunkt mange vil opleve at begynde at modtage SU.

Betingelser for SU i 2024

Betingelserne for at kunne få SU er, at:

 • du er studieaktiv på din uddannelse. 
 • du ikke tjener for meget ved siden af din SU. 
 • du ikke modtager anden offentlig støtte til dine leveomkostninger. 
 • er dansk statsborger – er du udenlandsk statsborger, har du mulighed for at få SU, hvis du kan ligestilles med danske statsborgere.
 • du og din uddannelse opfylder de betingelser, der knytter sig til den type af uddannelse, du søger SU til.

Det er muligt at søge om SU, hvis du skal læse i udlandet. Kravene til uddannelserne er forskellige, om det er ungdomsuddannelser, vidergående uddannelser eller private uddannelser.  Der er forskellige satser, om du er hjemmeboende eller udeboende. Du kan søge SU til ungdomsuddannelser, kvartalet efter du er fyldt 18. Der er ingen aldersgrænser på at søge SU til vidergående uddannelse eller privat uddannelse. 

Du kan læse mere om SU, på hjemmesiden http://www.su.dk/forside. Her kan du også læse om SU-lån og andre tillægsydelser til SU.