Alle der er dagpengeberettiget vil også automatisk have ret til at modtage barselsdagpenge i forbindelse med graviditet og barsel. Barslesdagpengene udbetales forskelligt, alt efter om du er i arbejde eller om du er udenfor arbejdsmarkedet.

Hvis du ikke er i arbejde, mens du skal på barsel, vil din udbetaling af barselsdagpenge være i samme størrelsesorden som din dagpengesats. Udbetalinger af barselsdagpenge bruger ikke klip fra din dagpengeperiode.

Er du i arbejde og med løn under barsel, modtager din arbejdsgiver et beløb svarende til dine barselsdagpenge – mod at arbejdsgiveren til gengæld indbetaler løn, efter aftale.

Vi har samlet alle information om udbetaling af barselsdagpenge for udbetalingsårene 2024 og 2025.

Udbetalingsdatoer for barselsdagpenge i 2024

Vær opmærksom på at udbetalingsdatoerne kan variere lidt fra akasse til akasse - det afhænger af reglerne i den enkelte akasse. Datoene nedenfor er sidste bankdag i hver måned, hvor kasserne burde have udbetalt barselsdagpenge:

 • Januar - onsdag den 31.
 • Februar - torsdag den 29.
 • Marts - onsdag den 27.
 • April - tirsdag den 30.
 • Maj - fredag den 31.
 • Juni - fredag den 28.
 • Juli - onsdag den 31.
 • August - fredag den 30.
 • September - mandag den 30.
 • Oktober - torsdag den 31.
 • November - fredag den 29.
 • December - tirsdag den 31.

Udbetalingsdatoer for barselsdagpenge i 2025

A-kasserne kan have forskellige udbetalingsdatoer, men nedenfor at listet de mest sandsynlige udbetalingsdatoer; datoerne er sidste bankdag i hver måned - samme dag som udbetalingen burde have fundet sted på:

 • Januar - fredag den 31.
 • Februar - fredag den 28.
 • Marts - mandag den 31.
 • April - onsdag den 30.
 • Maj - fredag den 30.
 • Juni - mandag den 30.
 • Juli - torsdag den 31.
 • August - fredag den 29.
 • September - tirsdag den 30.
 • Oktober - fredag den 31.
 • November - fredag den 28.
 • December - onsdag den 31.

Hvem kan få barselsdagpenge?

Alle forældre i Danmark har ret til en eller anden form for barselspenge, enten under graviditeten, under fødslen eller i perioden herefter. Det samme gælder for adoption – hvor man som forældre erhverver sig samme ret til fravær.

Det kræver dog at man har ret til dagpenge, for at man kan få barselsdagpenge – og det er Udbetaling Danmark der administrerer reglerne for udbetaling af barseldagpengene. Reglerne skifter fra regering til regering – men i skrivende stund kræver de 13 ugers tilknytning til arbejdsmarkedet (minimum 120 timer) eller at man kan få en anden understøttelse, at man lige er blevet færdiguddannet eller at man er elev i lønnet praktik. De faktiske regler kan findes ved at kontakte Udbetaling Danmark.

Hvor længe kan man få barselsdagpenge?

52 uger – det er den periode forældrene til sammen har de kan fordele barselsdagpenge-perioden mellem sig. Noget af denne periode er øremærket til moderen; noget er pligt, andet er ret.

Før fødslen har moderen ret til 4 uger med barselsdagpenge.

Efter fødslen har moderen pligt til to ugers fravær med barselsdagpenge

Efter fødslen har moderen ret til 14 dage fra med barseldagpenge, herunder har faderen ret til to uger med barseldagpenge.

Efter denne første periode, har både moder og fader ret til 32 uger barseldagpenge, som de kan fordele mellem sig som de vil.