Ret til fuld førtidspension er blandt andet afhængigt af hvor mange år ansøger har boet i Danmark fra sit 15. år og tilkendelsestidspunktet for førtidspension. I de fleste tilfælde tilkendes førtidspension, indtil man når pensionsalderen.

Personer i alderen fra 18 år-39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

Hvis du har ret til førtidspension i 2024

Hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv ved arbejde, fordi din arbejdsevne er varigt nedsat, og du opfylder betingelserne for at få tilkendt pension.

 • Arbejdsevnen er varigt nedsat.
 • Arbejdsevnen er nedsat i et sådant omfang, at du ikke er i stand til at forsøge dig selv – heller ikke i fleksjob.
 • Alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen er afprøvet.

Hvis du ikke har ret til førtidspension i 2024

Hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode, eller hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling eller lignende, så du kan forsørge dig selv på almindelige vilkår eller i et fleksjob.

Udbetaling af førtidspension i 2024

Vi har samlet de relevante datoer for udbetaling af Førtidspension - klik på menu-punkterne for at finde frem til udbetalingsdatoer for det gældende år

Førtidspension bliver udbetalt på disse datoer i 2024:

 • Januar - onsdag den 31.
 • Februar - torsdag den 29.
 • Marts - onsdag den 27.
 • April - tirsdag den 30.
 • Maj - fredag den 31.
 • Juni - fredag den 28.
 • Juli - onsdag den 31.
 • August - fredag den 30.
 • September - mandag den 30.
 • Oktober - torsdag den 31.
 • November - fredag den 29.
 • December - tirsdag den 31.

Førtidspension bliver udbetalt på disse datoer i 2025:

 • Januar - fredag den 31.
 • Februar - fredag den 28.
 • Marts - mandag den 31.
 • April - onsdag den 30.
 • Maj - fredag den 30.
 • Juni - mandag den 30.
 • Juli - torsdag den 31.
 • August - fredag den 29.
 • September - tirsdag den 30.
 • Oktober - fredag den 31.
 • November - fredag den 28.
 • December - onsdag den 31.

Udbetaling af førtidspension

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension til din NemKonto den sidste bankdag hver måned. Din førtidspension bliver udbetalt bagud. Det vil sige, at din førtidspension for fx marts bliver udbetalt til sidst i marts.

Det er kommunen, som bevilger førtidspension. Inden du får tilkendt førtidspension, skal sagen behandles af et rehabiliteringsteam på et møde hvor ansøger og sagsbehandleren deltager. Det er tilladt at tage en bisidder med fx familie eller din faglige organisation. Rehabiliteringsteamet kan enten indstille til ressourceforløb, fleksjob, førtidspension eller anden foranstaltning. Du skal som udgangspunkt have deltaget i et ressourceforløb, før kommunen kan vurdere, om du har ret til førtidspension.

Nye regler før førtidspension

Du hører under de nye regler, hvis din kommune startede din sag om førtidspension efter den 1. januar 2003. I de gamle regler var der fire typer af førtidspension. I de nye regler er der kun én. Hvor meget du får udbetalt afhænger i begge tilfælde af om du er enlig eller gift/samlevende.