Borgere der er tilmeldt fleksjob bliver automatisk tilmeldt fleksydelsesordningen, fra d. 1. i måneden efter man er blevet visiteret. Fleksydelse er en ydelse ligesom efterløn, hvor man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet – men hvor man samtidig er visiteret til at have et fleksjob. Det kan være relevant for borgere der der er slidt ned eller ikke længere kan varetage et arbejde; som regel er det relevant et par år før pensionsalderen. For at få fleksydelse er hovedreglen dog, at man skal have indbetalt efterløn- og fleksydelsesbidrag i tredive år – og senest startet betalingen fra det år man fylder 30 år – først der kan man optjene ret til fleksydelse (dog med mulighed for dispensation).

Udbetaling af fleksydelse i 2022

Fleksydelse betales i 2018 som nedenstående datoer:

Vi har samlet alle datoerne for udbetaling af fleksydelse i både 2022 og 2023, klik på navigationen for at se de forskellige udbetalingsdatoer.

Fleksydelse i 2022

Udbetalingen af fleksydelse

 • Januar - mandag den 31.
 • Februar - mandag den 28.
 • Marts - torsdag den 31.
 • April - fredag den 29.
 • Maj - tirsdag den 31.
 • Juni - torsdag den 30.
 • Juli - fredag den 29.
 • August - onsdag den 31.
 • September - fredag den 30.
 • Oktober - mandag den 31.
 • November - onsdag den 30.
 • December - fredag den 30.

 • Januar - tirsdag den 31.
 • Februar - tirsdag den 28.
 • Marts - fredag den 31.
 • April - fredag den 28.
 • Maj - onsdag den 31.
 • Juni - fredag den 30.
 • Juli - mandag den 31.
 • August - torsdag den 31.
 • September - fredag den 29.
 • Oktober - tirsdag den 31.
 • November - torsdag den 30.
 • December - fredag den 29.