Alle der er folkepensionister får hver måned udbetalt folkepension. Beløbet varierer alt efter hvor meget den enkelte tjener ved siden af folkepensionen. Folkepensionen er traditionelt delt op i to forskellige beløb; grundbeløbet og pensionstillæget. Pensionstillæget er lidt højere end grundbeløbet, men det nedskrives også alt efter hvor høj en indtjening den enkelte har før skat. Derudover varierer begge beløbsgrænser, hvis modtageren af pensionen er gift; beløbet der udbetales nedsættes for begge parter – både grundbeløbet of pensionstillæget.

Udover folkepension har alle ældre også mulighed for at få udbetalt en ældrecheck hvert år.

Udbetaling af folkepension i 2023

Folkepension betales månedligt i 2018, på nedenstående datoer:

Vi har samlet alle datoerne for udbetaling af folkpension i både 2023 og 2024, klik på navigationen for at se de forskellige udbetalingsdatoer.

Udbetalingen af folkepension i 2023

 • Januar - tirsdag den 31.
 • Februar - tirsdag den 28.
 • Marts - fredag den 31.
 • April - fredag den 28.
 • Maj - onsdag den 31.
 • Juni - fredag den 30.
 • Juli - mandag den 31.
 • August - torsdag den 31.
 • September - fredag den 29.
 • Oktober - tirsdag den 31.
 • November - torsdag den 30.
 • December - fredag den 29.

Udbetalingen af folkepension i 2024

 • Januar - onsdag den 31.
 • Februar - torsdag den 29.
 • Marts - onsdag den 27.
 • April - tirsdag den 30.
 • Maj - fredag den 31.
 • Juni - fredag den 28.
 • Juli - onsdag den 31.
 • August - fredag den 30.
 • September - mandag den 30.
 • Oktober - torsdag den 31.
 • November - fredag den 29.
 • December - tirsdag den 31.