Alle der er under 30 år og ellers var oplagt kandidat til at få kontanthjælp, vil modtage uddannelseshjælp i stedet. det gælder, hvis man ikke har en erhvervskompetencegivende udannelse og hvis man kan gå i gang med en uddannelse med det samme (eller behøver ekstra hjælp for at gå i gang). Betingelserne for at få uddannelseshjælp er at man er under 30 år, at man ikke har kompetencer til arbejdsmarkedet, at man (ligesom kontanthjælp) har været ude for en begivenhed der gør man ikke kan forsøge sig selv eller sin familie – og at man ikke er dækket af andre ydelser, f.eks. dagpenge eller pension.

Uddannelseshjælpen er en forholdsvist ny ydelse der er kommet til med seneste stramning af kontanthjælpen.

Vi har samlet alle information om udbetaling af uddannelseshjælpen for udbetalingsårene 2024 og 2025.

Udbetalingsdatoer for uddannelseshjælp i 2024

 • Januar - onsdag den 31.
 • Februar - torsdag den 29.
 • Marts - onsdag den 27.
 • April - tirsdag den 30.
 • Maj - fredag den 31.
 • Juni - fredag den 28.
 • Juli - onsdag den 31.
 • August - fredag den 30.
 • September - mandag den 30.
 • Oktober - torsdag den 31.
 • November - fredag den 29.
 • December - tirsdag den 31.

Udbetalingsdatoer for uddannelseshjælp i 2025

 • Januar - fredag den 31.
 • Februar - fredag den 28.
 • Marts - mandag den 31.
 • April - onsdag den 30.
 • Maj - fredag den 30.
 • Juni - mandag den 30.
 • Juli - torsdag den 31.
 • August - fredag den 29.
 • September - tirsdag den 30.
 • Oktober - fredag den 31.
 • November - fredag den 28.
 • December - onsdag den 31.